Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce

Ustalenie dnia wolnego za święto w dniu 11 listopada 2023 r.

Na podstawie
Zarządzenia Nr 9/23
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce
z dnia 21 sierpnia  2023 roku
w sprawie: ustalenia dnia wolnego za święto w dniu 11 listopada 2023 roku,
wyznaczony został dzień 10 listopada 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce, ul. Rolna 27,
jako dodatkowy dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. w sobotę 11 listopada 2023 r.