Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia

"Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem"

Tekst do odczytu maszynowego

Tekst do odczytu maszynowego

 

 

 

Informacje o Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce.

Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrołęki, utworzoną w 1996 roku, nad którą nadzór sprawuje Prezydent Miasta Ostrołęki.

Terenem działalności Domu jest obszar Miasta, a w ramach wolnych miejsc placówka może przyjąć mieszkańców z innego terenu.

Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce jest jednostką stacjonarną i koedukacyjną przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Posiada 233 miejsca i funkcjonuje w sposób zgodny ze standardami określonymi w:

 • Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
 • Statucie Domu oraz Regulaminie Organizacyjnym.

Formalności związane z umieszczeniem w DPS prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, telefon 29 764 41 30, faks 29 764 36 28, e-mail: sekretariat@mopr.ostroleka.pl

Oferta

Nasz Dom jest placówką całodobowego pobytu. Służy wsparciem osobom, które tego potrzebują. Zapewnia pomoc w godnym przeżywaniu i akceptacji życia, zachowania samodzielności, zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych. Posiada bogatą bazę lokalową oraz różnorodną ofertę terapeutyczną. Świadczy usługi na najwyższym poziomie. Uwzględnia w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców Domu. Przestrzega praw Mieszkańców oraz zapewnia dostęp do informacji o ich prawach zapewniając między innymi:

 • całodobową opiekę sprawowaną przez doświadczony personel opiekuńczo – terapeutyczny,
 • zróżnicowane wyżywienie odpowiednie do wieku i schorzeń,
 • wszechstronną terapię zajęciową i rehabilitację,
 • opiekę psychologiczną i duszpasterską.

Kontakt:

 • pisemny na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce, ulica Rolna 27, 07-410 Ostrołęka,
 • email na adres: sekretariat@dps-ostroleka.pl,
 • telefoniczny na numer telefonu: 29 760 22 80/81, faks 29 760 22 85,
 • osobisty, zgłaszając się do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.00.

Dostępność architektoniczna:

Budynek DPS jest wolny od barier architektonicznych, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada:

 • podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • drzwi wejściowe otwierane za pomocą samozamykacza,
 • windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • ciągi komunikacyjne z wystarczającą przestrzenią wolną od przeszkód, pozbawione różnic poziomów,
 • ogólnodostępne toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 • możliwość wejścia z psem asystującym.