Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia

"Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem"

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.dps-ostroleka.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Ryfa, e-mail: ryfakamil@dps-ostroleka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 534 723 736. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Lokalizacja i dojazd: Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiaclecia w Ostrołęce ul. Rolna 27 znajduje się  przy trasie Ostrołęka – Goworowo –Warszawa.

2. Można do nas dojechać liniami autobusowymi:

linia Nr 4- Wojciechowice – Dw. PKS – Centrum – Szpital Specjalistyczny – Goworowska – Osiedle Sienkiewicza – Goworowska – Szpital Specjalistyczny – Centrum – Dw. PKS – Wojciechowice,

linia Nr 7 –  Słowackiego – Dw. PKP – Szpital Specjalistyczny – Centrum – Dw. PKS – Centrum – Szpital Specjalistyczny – Dw. PKP – Słowackiego,

linia Nr 15 – Wojciechowice – Dw. PKS-Fieldorfa „Nila”- Szpital Specjalistyczny – Fieldorfa „Nila” – Dw. PKS – Wojciechowice

linia Nr 22 – Dw. PKS – Centrum – Szpital Specjalistyczny – Goworowska – Tobolice – Czarnowiec – Rzekuń – Czarnowiec -Tobolice – Goworowska – Rolna – Szpital Specjalistyczny – Centrum – Dw. PKS.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie Rozkład Jazdy Autobusów (mzk.ostroleka.pl).

3. Wejście główne do Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce  jest zlokalizowane przy ulicy  Rolnej 27. Dojść do budynku można poprzez furtkę lub bramę. Przy furtce zamontowany jest domofon. Pracownik,  który otworzy furtkę lub bramę udzieli informacji lub pomocy.

4. Wjazd na teren Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiaclecia w Ostrołęce i parking  jest od  ul. Rolnej 27. Przy budynku jest kilka miejsc parkingowych, jednak należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa brama jest zamknięta i należy użyć domofonu przy furtce.

5. Wejście główne na przyziemie budynku Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiaclecia w Ostrołęce jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  Znajduje się tu podjazd dla osób poruszających się na wózkach, drzwi  otwierane są za pomocą samozamykacza. 

6. Na piętro budynku można wejść schodami głównej klatki schodowej lub wjechać windą główną przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością.

7. Ciągi komunikacyjne na poszczególnych kondygnacjach budynku zapewniają wystarczającą przestrzeń wolną od przeszkód, spełniają wymagania dla dróg ewakuacyjnych, posiadają odpowiednią szerokość i są pozbawione różnicy poziomów.

8. Winda osobowa główna umiejscowiona w odległości 20 metrów od wejścia głównego przy Zespole Mieszkalnym B. Po otwarciu drzwi windy brak różnicy poziomów, co zapewnia wjazd do wnętrza bez przeszkód. Duża kabina windy – max. 21 osób. Panel sterujący umieszczony na wysokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach.

9. Windy osobowe dodatkowe :

a) Usytuowanie windy w Zespole Mieszkalnym F. Po otwarciu drzwi windy brak różnicy poziomów, co zapewnia wjazd do wnętrza bez przeszkód. Kabina windy – max.12 osób. Panel sterujący umieszczony na wysokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach.

b)Usytuowanie windy przy Zespole Mieszkalnym A. Po otwarciu drzwi windy brak różnicy poziomów, co zapewnia wjazd do wnętrza bez przeszkód. Kabina windy – max.8 osób. Panel sterujący umieszczony na wysokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach.

10. Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce posiada dwa samochody osobowe z zamontowanymi windami przeznaczonymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

11. Toalety ogólnodostępne – znajdują się na przyziemiu budynku D, parterze budynku D w pobliżu windy oraz na poszczególnych Zespołach Mieszkalnych.  Są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

12. Obsługa osób niesłyszących, niewidomych i słabowidzących. W Domu Pomocy Społecznej nie ma dostępnej usługi tłumacza języka migowego oraz nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe